Neidio i'r prif gynnwy

Mae Esgyn yn rhaglen i fynd i’r afael â diweithdra, a luniwyd i ymateb i Gynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 2013 Llywodraeth Cymru.

Mae Esgyn yn rhaglen i fynd i’r afael â diweithdra, a luniwyd i ymateb i Gynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 2013 Llywodraeth Cymru ac yn fwy penodol, i ymateb i ymrwymiad i ddarparu 5,000 o gyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth i bobl o aelwydydd di-waith am gyfnod hir erbyn diwedd 2017.

Y rhaglen

Mae Esgyn yn gweithredu mewn naw maes darparu sy’n seiliedig ar ddeuddeg Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf ar hyd a lled Cymru. Ym mhob maes darparu, mae timau bach o froceriaid swyddi wedi’u recriwtio i ymgysylltu ag oedolion o oedran gweithio sy’n byw mewn aelwydydd di-waith am gyfnod hir.

Nodau gwerthuso

Roedd ddwy nod gyffredinol i’r gwerthusiad:

  • asesu sut y cafodd y Rhaglen ei sefydlu ym mhob un o’r naw ardal ynghyd a sut y câi ei gweithredu yno.
  • rhoi syniad o’i heffeithiolrwydd wrth helpu cyfranogwyr i ddod o hyd i waith neu i wneud gweithgareddau a fyddai’n rhoi hwb sylweddol i’w rhagolygon i gael swydd.

Adroddiadau

Gwerthusiad terfynol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthusiad terfynol - Crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 812 KB

PDF
812 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cam 3: effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd rhaglen esgyn , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cam 3: effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd rhaglen esgyn - Crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 700 KB

PDF
700 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Sian Williams

Rhif ffôn: 0300 025 3991

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.