Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r gwerthusiad hwn yn darparu asesiad o gyfraniad ac aliniad y gweithgareddau tuag at amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer Cwpan y Byd Dynion FIFA 2022.

Prif bwyntiau

  • Roedd cael nodau a gwerthoedd clir, ar y cyd o'r cychwyn yn cefnogi dull Tîm Cymru, sydd wedi bod yn un o'r llwyddiannau allweddol.
  • Roedd gan randdeiliaid farn gadarnhaol ar raddfa, ansawdd a chyrhaeddiad y gweithgareddau a gomisiynwyd ac a gyflwynwyd. Roedd hyn yn cynnwys y 19 prosiect Cronfa Gymorth Partneriaeth (PSF), yr ymgyrch farchnata uwch, gweithgarwch Lleisiau Cymru a digwyddiadau rhyngwladol.
  • Llwyddodd y gweithgareddau yn amcanion craidd hyrwyddo Cymru a thaflu ei gwerthoedd drwy gyfuniad o weithgareddau marchnata a phartneriaid. Cynyddodd y gweithgareddau hyn gyfleoedd i weld cynnwys brand Cymru Wales ac ehangu cyrhaeddiad sefydliadau diwylliannol a chwaraeon Cymru yn ddomestig ac yn rhyngwladol.
  • Roedd y gweithgareddau hyn yn darparu canlyniadau cadarnhaol ar gyfer gwella proffil Cymru.
  • Gwellodd canfyddiadau o Gymru ymhlith rhai cynulleidfaoedd yn ystod ac yn y tymor byr ar ôl y twrnamaint.
  • Ceisiodd llawer o'r gweithgareddau gynyddu ymgysylltiad â phartneriaid mewn marchnadoedd targed fel rhan o broses tymor hwy o greu'r amodau cywir ar gyfer gweithgarwch economaidd yn y dyfodol.
  • Canlyniadau economaidd eraill sy'n dod i'r amlwg, gan gynnwys trafodaethau gyda buddsoddwyr tramor posibl ynghylch creu swyddi newydd yng Nghymru. Roedd enghreifftiau eraill yn cynnwys artistiaid a oedd wedi manteisio ar eu cyfranogiad ac a lwyddodd i gael gwaith newydd o ganlyniad.

Adroddiadau

Gwerthusiad o weithgareddau Cwpan y Byd a ariennir gan Lywodraeth Cymru , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 886 KB

PDF
886 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Jo Starkey

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.