Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r gwerthusiad hwn yn archwilio'r broses o weithredu'r trefniadau ariannu newydd ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer plant sy'n derbyn gofal.

Yn 2015, penderfynwyd gwahanu’r cyllid a ddarperir ar gyfer plant sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim (cPYDd) a phlant sy’n derbyn gofal trwy ddau grant ar wahân. 

Mae'r gwerthusiad hwn yn archwilio'r broses o weithredu'r trefniadau ariannu newydd ar gyfer y PDG ar gyfer plant sy'n derbyn gofal.

Yn gyffredinol, canfu'r astudiaeth er y gwnaed cynnydd ers y cyllid newydd gyflwynwyd system a rhai meysydd addawol a gweithgareddau lle mae effeithiau cadarnhaol ar blant sy'n derbyn gofal yn dod i'r amlwg nad yw pob un o'r nodau a disgwyliadau ar gyfer y Llywodraeth y wedi bod yn gweithredu'r system ariannu newydd eu bodloni-meysydd ar gyfer gwella yn bennaf ymwneud â rheoli ac yn monitro rhaglen.

  • Roedd y rhan fwyaf o randdeiliaid yn ymwybodol o ganllawiau Llywodraeth Cymru ar y defnydd o'r grant amddifadedd disgyblion plant sy'n derbyn gofal neu grant amddifadedd disgyblion ehangach, yn arbennig y dogfennau canllawiau mwy diweddar, ac mae'r rhan fwyaf yn ddefnyddiol iddynt.
  • Mae rhywfaint o dystiolaeth bod eu penderfyniadau cyllido ar lefel REC ac awdurdod lleol yn seiliedig ar dystiolaeth o beth sy'n gweithio a ariannwyd yn unol ag arfer gorau, ond nodwyd nad oes dull systematig i nodi'r hyn sy'n gweithio ac yn bwydo i mewn i brosesau gwneud penderfyniadau.

Adroddiadau

Gwerthusiad o weithredu’r Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer plant sy’n derbyn gofal , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

David Roberts

Rhif ffôn: 0300 062 5485

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.