Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwil i ba mor effeithiol y mae'r Cynllun Effeithlonrwydd Ynni Cartref wedi codi pobl allan o dlodi tanwydd.

Mae Gynllun Effeithlonrwydd Ynni Cartref (HEES) wedi bod ar waith ers mis Tachwedd 2000, a'r cynllun hwn yw prif gyfrwng Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer bodloni ei hymrwymiadau yn y Strategaeth Tlodi Tanwydd. Mae grantiau'r HEES ar gyfer aelwydydd incwm isel sy'n agored i niwed ac sy’n derbyn nifer o fudd-daliadau ‘pasport’. Y rhagdybiaeth gyffredinol yw bod y rhan fwyaf o’r aelwydydd hyn yn dioddef tlodi tanwydd.

Adroddiadau

Gwerthusiad o'r Cynllun Effeithlonrwydd Ynni Cartref newydd i Gymru: adroddiad interim , file type: PDF, file size: 2 MB

PDF
2 MB
If you need a more accessible version of this document please email digital@gov.wales. Please tell us the format you need. If you use assistive technology please tell us what this is.

Gwerthusiad o'r Cynllun Effeithlonrwydd Ynni Cartref newydd i Gymru: crynodeb , file type: PDF, file size: 266 KB

PDF
266 KB
If you need a more accessible version of this document please email digital@gov.wales. Please tell us the format you need. If you use assistive technology please tell us what this is.