Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r gwerthusiad yn canolbwyntio ar ddeall sut y mae proses a mecanweithiau cyflawni'r Rhaglen yn gweithio, ac a yw buddsoddiadau'n cael eu targedu yn y ffordd orau i gyflawni'r canlyniadau a ddymunir.

Bydd y canfyddiadau'n llywio'r gwaith o gynllunio a chyflawni rhaglen 2022/23.

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau’r adolygiad desg, cyfweliadau â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid perthnasol, yn ogystal â gwaith maes gydag ymgeiswyr llwyddiannus a’r rhai a oedd yn gymwys i wneud cais ond nad oeddent wedi gwneud hynny eto.

Adroddiadau

Gwerthusiad o'r rhaglen grant cyfalaf trawsnewid: 2017 i 2022 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Tom Stevenson

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.