Neidio i'r prif gynnwy

Asesiad annibynnol o’r gefnogaeth a gynigir i ffermwyr a’r sector amaethyddol fel rhan o’r Gwasanaeth Cyswllt Ffermio.

Prif ganfyddiadau

  • Mae’r rhaglen wedi perfformio’n dda ac mae’n ‘adnabyddus’, ‘ymddiriedol’ ac yn ‘uchel ei pharch’ yn y sector yng Nghymru.  Er bod ymgysylltu a’r rhaglen wedi bod yn dda, nid yw’r mwyafrif o’r unigolion wedi manteisio ar y gyfres lawn o weithgareddau.
  • Roedd yr amrywiaeth o gefnogaeth a’r hyblygrwydd a gynigiwyd gan y rhaglen yn bositif, er nodwyd bod rhai heriau i gyflawni.
  • Mae Cyswllt Ffermio yn chwarae rhan bwysig yn creu’r sylfeini ar gyfer newidiadau sydd yn arwain at newidiadau cynyddol ar raddfa fach dros gyfnod o amser.
  • Nid oedd asesiad meintiol o’r effaith yn bosib ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae Cyswllt Ffermio yn darparu canlyniadau na fyddent wedi’u cyflawni heb y rhaglen.

Adroddiadau

Gwerthusiad o’r rhaglen trosglwyddo gwybodaeth, arloesi a gwasanaethau cynghori: adroddiad interim , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthusiad o’r rhaglen trosglwyddo gwybodaeth, arloesi a gwasanaethau cynghori: adroddiad interim (crynodeb) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 818 KB

PDF
818 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Tom Cartwright

Rhif ffôn: 0300 025 6024

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.