Neidio i'r prif gynnwy

Gwerthuso sut caiff y safonau proffesiynol eu gweithredu, eu heffeithiolrwydd a’r effeithiau a ragwelir, ynghyd â’u gallu i gefnogi datblygiad gweithlu medrus.

Mae’r adroddiad terfynol hwn yn dwyn ynghyd ganfyddiadau gwerthusiad blwyddyn 1 a blwyddyn 2 y safonau proffesiynol ar gyfer addysgu, arwain a chynorthwyo gwaith addysgu.

Roedd y gwaith ymchwil hwn yn cynnwys cyfweld â rhanddeiliaid allweddol, ac ymchwilio i ddata a gasglwyd drwy’r pasbort dysgu proffesiynol, yn ogystal â chyfweld ag ymarferwyr ar draws ysgolion yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau’r data a’r gwaith maes, gan amlinellu sut y defnyddiwyd y safonau, y gefnogaeth i ddefnyddio’r safonau, ac effeithiau tybiedig y safonau ynghyd â’r effeithiau a ragwelir.

Adroddiadau

Gwerthusiad o’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu, arwain a chynorthwyo gwaith addysgu: adroddiad terfynol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthusiad o’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu, arwain a chynorthwyo gwaith addysgu: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 344 KB

PDF
344 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Cangen Ymchwil Ysgolion

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.