Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r gwerthusiad dros dro hwn yn darparu llinell sylfaen sy'n nodi'r data y gellir gwerthuso gweithrediadau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) ym Metro De Cymru (SWM) Cyfnod 2 yn eu herbyn.

Mae'r adroddiad yn cynnwys proses dros dro a gwerthusiad Themâu Trawsbynciol (CCT).

Adroddiadau

Cyswllt

Richard Self

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.