Neidio i'r prif gynnwy

Roedd yr adroddiad yn edrych ar y broses o ddylunio a chyflwyno Dyfodol Byd-eang o ran ei nodau strategol o hyrwyddo a chefnogi ieithoedd rhyngwladol ar draws ysgolion yng Nghymru.

Prif nodau’r gwerthusiad oedd:

  • amcangyfrif y ddarpariaeth ieithoedd rhyngwladol ar hyn o bryd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru
  • cyfuno’r dystiolaeth o Dyfodol Byd-eang 2015 i 2020 a’r effaith ar ysgolion, gan ddarparu cyd-destun ar gyfer gwerthuso strategaeth 2020 i 2022
  • nodi sut y gall Dyfodol Byd-eang 2020 i 2022 addasu a chyd-fynd â’r Cwricwlwm newydd i Gymru
  • amlinellu’r camau nesaf ar gyfer Dyfodol Byd-eang

Cyswllt

Y Gangen Ymchwil Ysgolion

Rhif ffôn: 0300 025 6812

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.