Neidio i'r prif gynnwy

Yng ngoleuni'r newid i'r system rhoi organau a meinwe, comisiynwyd GfK gan Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwil er mwyn helpu i ddeall barn staff y GIG am y newid.

Roedd amcanion y prosiect, sy'n rhan o raglen ymchwil a gwerthuso ehangach, fel a ganlyn:

  • deall agweddau, disgwyliadau a lefel y wybodaeth ynglŷn â'r system newydd 
  • nodi pa staff y gallai'r system newydd effeithio ar eu gwaith
  • mesur newidiadau dros amser yn safbwyntiau staff y GIG a'r effaith ddisgwyliedig ar eu gwaith
  • nodi newidiadau i arferion gwaith o ganlyniad i weithredu'r Ddeddf
  • nodi unrhyw broblemau annisgwyl a achoswyd gan y newid i'r system feddal o optio allan.

Adroddiadau

Gwerthuso'r Ddeddf Trawsblannu Dynol (Cymru): arolwg staff GIG Cymru cam 2 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthuso'r Ddeddf Trawsblannu Dynol (Cymru): arolwg staff GIG Cymru cam 2 (crynodeb) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 299 KB

PDF
299 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.