Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwynwyd y Grant ar gyfer Gwasanaethau Cynghori Rheng Flaen (FLASG) fel rhan o gynllun ariannu tair blynedd i gefnogi gwasanaethau rheng flaen ar draws Cymru yn ystod Ebrill 2014 i Mawrth 2015.

Roedd nodau'r cynllun yn cynnwys  darparu cymorth ar gyfer materion cydraddoldeb a gwahaniaethu a chynyddu'r ymwybyddiaeth o'r materion hynny ymhlith darparwyr cyngor cyffredinol; hyrwyddo mwy o gydweithredu rhwng darparwyr cyngor; integreiddio gwasanaethau rheng blaen yn well a datblygu dealltwriaeth fwy cyffredin o safonau ansawdd.

Y nod oedd adolygu i ba raddau yr oedd FLASG yn bodloni ei ddibenion datganedig, canfod effeithiau'r ymyrraeth ar fuddiolwyr a darparu gwell ddealltwriaeth o'r math o gyngor a geisiwyd ac a ddarparwyd.

Mae'r adroddiad yn trafod canfyddiadau'r gwaith maes â chwmnïau a ariannwyd gan FLASG, rhanddeiliaid, swyddogion Llywodraeth Cymru a buddiolwyr a gefnogir mewn perthynas â rhoi'r grant ar waith.

Adroddiadau

Gwerthuso'r Grant ar gyfer Gwasanaethau Cynghori Rheng Flaen , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 970 KB

PDF
Saesneg yn unig
970 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthuso'r Grant ar gyfer Gwasanaethau Cynghori Rheng Flaen: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 392 KB

PDF
392 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Semele Mylona

Rhif ffôn: 0300 025 6942

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.