Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y rhestr hon i wirio bod gweithredwyr safleoedd tirlenwi a safleoedd tirlenwi wedi'u cofrestru gydag Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) i weithredu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Mehefin 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os ydych chi neu eich cludwr gwastraff yn anfon gwastraff i safle tirlenwi yng Nghymru, mae'n rhaid i chi ddefnyddio gweithredwr safle tirlenwi cofrestredig i  waredu eich gwastraff.

Dim ond gweithredwyr safleoedd tirlenwi cofrestredig sy'n cael gweithredu. Mae hyn yn golygu y dylent fod â’r trefniadau cywir yn eu lle i:

  • warchod yr amgylchedd
  • casglu a thalu'r swm cywir o dreth

Gallai defnyddio safle anawdurdodedig yng Nghymru arwain atoch chi'n gorfod talu Treth Gwarediadau Tirlenwi a godir wrth y pwysau ar y gyfradd gwarediadau anawdurdodedig.

Rhestr o weithredwyr safleoedd tirlenwi cofrestredig yng Nghymru
Rhif cofrestru ACCEnwCyfeiriad busnesSafle tirlenwiCompany number
379001Biffa Waste Services LtdCoronation Road
Cressex
High Wycombe
Bucks
HP12 3TZ
Safle Tirlenwi Trecatti
Pant-y-waun
Merthyr Tudful
CF48 4AB
00946107
379002Cemex UK Materials LtdCemex House
Binley Business Park
Harry Weston Road
Coventry
England
CV3 2TY
Safle Tirlenwi Whitehall
Old Port Road
Gwenfô
Bro Morgannwg
CF5 6AW
04895833
379003Cyngor Dinas CasnewyddCanolfan Ddinesig
Casnewydd
De Cymru
NP20 4UR
Safle Tirlenwi Docksway
Casnewydd
NP20 2NS
 
379004CWM Environmental LtdPrif Swyddfa
Canolfan Ailgylchu Nantycaws
Ffordd Llanddarog
Nant-y-caws
Caerfyrddin
SA32 8BG
Safle Tirlenwi Nant-y-caws
Ffordd Llanddarog
Nant-y-caws
Caerfyrddin
SA32 8BG
02640102
379005Cynon Valley Waste Disposal Company Ltd yn masnachu fel 
Amgen Cymru
Bryn Pica
Ffordd Merthyr
Llwydcoed
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 0BX
Bryn Pica
Llwydcoed
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 0BX
02660628
379006Treborth Leisure LtdThe Old Barn
Treborth Hall Farm
Ffordd Treborth
Bangor
LL57 2RX
Safle Tirlenwi Nant Y Garth
Coetiroedd y Faenol
Coed Nant y Garth
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4QG
03627778
379007Enovert North Ltd3-5 Greyfriars Business Park
Frank Foley Way
Stafford
ST16 2ST
Safle Tirlenwi Hafod
Ffordd Bangor
Johnstown
Wrecsam
LL14 6ET
02773558
379008Enovert South Ltd3-5 Greyfriars Business Park
Frank Foley Way
Stafford
ST16 2ST
Tir John Landfill
Fabian Way
Port Tennant
Swansea
SA1 8PA
02664840
379009

Wyn Griffiths & Sons

Partneriaid:
Griffith Wyn Griffiths;
Gwenfai Rees Griffiths and Edward Lloyd Griffiths

Ty Mawr Ucha
Betws yn Rhos
Abergele
Conwy
LL22 8AA
Ty Mawr Ucha
Betws yn Rhos
Abergele
Conwy
LL22 8AA
 
379010Hurt Plant Hire Ltd11 Neptune Court
Hallam Way
Whitehills Business Park
Blackpool
Lancashire
FY4 5LZ
Safle 1:
Chwarel Rhuddlan Bach
Brynteg
Ynys Môn
LL78 7JJ

Safle 2:
Chwarel Nant Newydd
Brynteg
Ynys Môn
LL78 7JJ
01853066
379011JLA Disposal LtdFferm Glyncynwal Uchaf
Heol Palleg
Cwmtwrch Isaf
Abertawe
SA9 2QQ
Safle Tirlenwi Tir Canol
Fferm Glyncynwal Uchaf
Heol Palleg
Cwmtwrch Isaf
Abertawe
SA9 2QQ
04582281
379013TATA Steel UK Ltd18 Grosvenor Place
London
SW1X 7HS
Safle 1:
Morfa Tip
TATA Steel (UK) Ltd
Gwaith Port Talbot
Port Talbot
SA13 2NG

Safle 2:
Landfill site number 1
TATA Steel UK Ltd
Gwaith Shotton
Glannau Dyfrdwy
Sir y Fflint
CH5 2NH
02280000
379014RWE Generation UK Plc yn masnachu fel Aberthaw Power StationWindmill Hill Business Park
Whitehill Way
Swindon
Wiltshire
SN5 6PB
Chwarel Aberddawan
Tarmac Cement Works
Dwyrain Aberddawan
Barri
Bro Morgannwg CF62 3ZR
03892782
379015

FCC Recycling (UK) Ltd yw'r aelod cynrychioliadol o grŵp corfforaethol.

Safle 1 sy'n eiddo i:
3C Waste Ltd

Safle 2 sy'n eiddo i:
FCC Waste Services UK Ltd

3 Sidings Court
White Rose Way
Doncaster
DN4 5NU

Safle 1:
Safle Tirlenwi Llanddulas
Ffordd Abergele
Llanddulas
Conwy
LL22 8HP

Safle 2:
Safle Tirlenwi Pwllfawatkin
Rhyd-y-fro
Pontardawe
Abertawe
SA8 4RX

02674166

02632581

00988844

379016Sundorne Products (Llanidloes) Ltd yn masnachu fel Potters Waste ManagementPotter House
Henfaes Lane
Y Trallwng
Powys
SY21 7BE
Safle Tirlenwi Bryn Posteg
Ffordd Tylwch
Llanidloes
Powys
SY18 6JJ
03353423
379017Resources Management U.K. LtdParc Eco'r Iwerydd
Ffordd Newton
Tredelerch
Caerdydd
CF3 2EJ
Safle Tirlenwi Withyhedge
Bowlings Farm
Rudbaxton
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 4DB
02046398
379018Tarmac Trading LtdGround Floor T3 Trinity Park
Bickenhill Lane
Birmingham
B37 7ES
Tirlenwi Chwarel yr Hendy
Ffordd yr Ysgol
Meisgyn
Pont-y-clun
CF72 8PG
00453791