Neidio i'r prif gynnwy

Beth i’w wneud os oes gyda chi broblem gyda’ch tŷ cyngor neu eich cartref gan gymdeithas dai.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Ebrill 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os oes gyda chi broblem gyda’ch cartref, dylech:

Cam 1. siarad â’ch awdurdod lleol neu eich landlord 
Cam 2. gwneud cwyn ffurfiol ac ysgrifennu atynt gan ddilyn eu gweithdrefn gwyno 
Cam 3. cysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a gofyn iddo ymchwilio i’ch cwyn os ydych yn dal yn anhapus