Neidio i'r prif gynnwy

Efallai y gallwch deithio am ddim ar fysiau os ydych:

  • yn anabl
  • yn 60 oed neu fwy
  • yn aelod wedi’i anafu o’r lluoedd arfog

Gwneud cais am bas bws gan Drafnidiaeth Cymru.

Teithiau rhatach ar fysiau i bobl ifanc

Os ydych rhwng 16 a 21 oed ac yn byw yng Nghymru, gallwch wneud cais am FyNgherdynTeithio. Gallech gael gostyngiad o un rhan o dair wrth deithio ar fysiau. 

Ei ddefnyddio ar drenau

Gallwch ddefnyddio’ch pas teithio rhatach ar rai trenau hefyd.  Am ragor o wybodaeth, ewch i Trafnidiaeth Cymru.