Neidio i'r prif gynnwy

Mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi'r rheini sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2018.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Mehefin 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Mae'r gwobrau hyn yn cydnabod y gweithwyr ieuenctid gorau a'r prosiectau gwaith ieuenctid gorau yng Nghymru.

Caiff yr enillwyr ym mhob un o'r 9 categori eu datgelu yn y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd ar 29 Mehefin 2018.

Ymgysylltu ag addysg ffurfiol, hyfforddiant a chyflogaeth

 • Early Intervention and Prevention: Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd
 • Multiple Support in Education (MouSE): Media Academy Cardiff

Hyrwyddo iechyd, lles a ffordd o fyw egnïol

 • M Girls @ Clwb Bechgyn a Merched Treharris: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Mental Health First Aid Toolkit: Merthyr Tudful Mwy Diogel
 • Mind matters: Volunteering matters
 • Positive Futures: Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Hyrwyddo hawliau pobl ifanc

 • Cardiff Young Commissioners: Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf - Cyngor Dinas Caerdydd
 • Cyngor Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth

 • The Basement LGBTQ+: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Clwb Ieuenctid Derwen: Gwasanaethau Ieuenctid Gwynedd
 • Inclusion Programme: Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen

Hyrwyddo treftadaeth a diwylliannau yng Nghymru a thu hwnt

 • Our Founders and the First World War: Clybiau Bechgyn a Merched Cymru
 • Patagonia: Urdd Gobaith Cymru
 • Dolgarrog Dam Disaster: Cyngor  Bwrdeistref Sirol Conwy

Hyrwyddo’r celfyddydau, sgiliau’n ymwneud â’r cyfryngau a sgiliau digidol

 • Teilyngwyr i’w cadarnhau

Gwirfoddolwr eithriadol mewn lleoliad gwaith ieuenctid

 • Tony Humphries: YMCA Abertawe
 • Jo Nuttall: Fun Friday Youth Club - Clybiau Bechgyn a Merched Cymru

Gweithiwr ieuenctid eithriadol

 • Bethan Bartlett, Swyddog Ieuenctid a Chymunedol: Youth Cymru
 • Amy Bolderson, Swyddog Ymgysylltu ag Ieuenctid: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Louise Coombs: Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Caerdydd

Gwneud gwahaniaeth

 • Tim Ramsey: Gwasanaethau Ieuenctid Sir Benfro
 • Rachel Wright: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili