Neidio i'r prif gynnwy

Mae Gwobrau blynyddol Ystadau Cymru yn dathlu enghreifftiau llwyddiannus o reoli asedau ar y cyd ar draws sector cyhoeddus Cymru.

Sefydliad:
Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Mehefin 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Gwobrau blynyddol Ystadau Cymru yn dathlu enghreifftiau llwyddiannus o reoli asedau ar y cyd ar draws sector cyhoeddus Cymru ac rydym bellach yn croesawu enwebiadau ar gyfer Gwobrau 2024.

Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw rhannu eich enghreifftiau o brosiectau cydweithredu llwyddiannus sydd wedi’u cynnal ar draws ystad sector cyhoeddus Cymru, waeth beth fo’u maint.

Gweler y meini prawf cyffredinol ar gyfer cymhwysedd

  • Rhaid i'r sefydliad sy'n ymgeisio ddod o'r sector cyhoeddus yng Nghymru ac mae'n rhaid bod y prosiect wedi'i gyflawni yng Nghymru.
  • Rhaid i’r prosiectau fod wedi'u cyflawni mewn cydweithrediad ag o leiaf un partner arall yn y sector cyhoeddus, y sector preifat neu'r trydydd sector.
  • Rhaid i’r prosiectau fod wedi'u cyflawni rhwng mis Ebrill 2022 ac 14 Hydref 2024.

Cyflwynwch eich enwebiadau erbyn 5pm ar 14 Hydref 2024.