Neidio i'r prif gynnwy

Data am ddifrifoldeb yr anafiadau a'r math o ddefnyddiwr ffordd ar gyfer 2022.

Bydd y data am wrthdrawiadau ffyrdd a gofnodir gan heddlu a ddefnyddir yn y cyhoeddiad hwn yn cael eu diwygio'n fuan oherwydd bod data wedi'i gyflwyno'n hwyr gan un llu heddlu. Mae effaith y diwygiad yn fychan (3 gwrthdrawiad ychwanegol a 5 anaf ychwanegol). Bydd y ciwbiau StatsCymru sy’n cydfynd â’r cyhoeddiad hwn yn cael eu diweddaru erbyn 29 Medi, a bydd y cyhoeddiad hwn yn cael ei ddiwygio erbyn 4 Hydref.

Mae'r data a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn adlewyrchu'r gwrthdrawiadau ar y ffyrdd lle y cafwyd anafiadau personol a gofnodwyd gan heddluoedd yng Nghymru. Er mai'r data hyn yw'r ffynhonnell wybodaeth fwyaf manwl a dibynadwy am dgwrthdrawiadau ac anafiadau ar y ffyrdd, nid ydynt yn rhoi cofnod cyflawn o'r holl ddigwyddiadau o'r fath.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

James Khonje

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.