Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 1 Hydref 2023.

Cyfnod ymgynghori:
17 Gorffennaf 2023 i 1 Hydref 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am glywed eich barn ar Gynllun Rheoli drafft Pysgodfeydd Draenogiaid Môr.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Ymgynghoriad ar y cyd yw hwn rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

O dan Ddeddf Pysgodfeydd 2020 (Gov.uk), cyhoeddodd pedair gweinyddiaeth y DU (yr awdurdodau polisi pysgodfeydd) Y Cyd-ddatganiad ar Bysgodfeydd sy'n cynnwys rhestr o Gynlluniau Rheoli Pysgodfeydd i'w cyhoeddi dros gyfnod o chwe blynedd.  Mae Llywodraeth Cymru a DEFRA wedi cytuno i flaenoriaethu Cynllun Rheoli Pysgodfeydd (FMP) ar y cyd ar gyfer Draenogiaid Môr. Bydd y cynllun hwn yn cael  ei gyhoeddi yn 2023.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar gov.uk