Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein hon os ydych wedi talu arian i ni drwy gamgymeriad, er mwyn trefnu iddo gael ei dychwelyd i chi.

Cyn i chi ddechrau

Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi'i chwblhau'n rhannol, felly gwnewch yn siŵr bod yr wybodaeth ganlynol gennych cyn dechrau.

Yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch

I lenwi'r ffurflen ar-lein hon, byddwch angen:

  • eich manylion
  • eich rheswm dros y camgymeriad talu
  • dyddiad a manylion y taliad gwreiddiol
  • manylion cyfrif banc y person fydd yn derbyn yr ad-daliad

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Gweler ein polisi preifatrwydd ynglŷn â sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni.

Cymorth

Os oes angen help arnoch neu yr hoffech y ffurflen mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni.