Neidio i'r prif gynnwy

Chi sy’n dechrau’r daith at fod yn iach

Helpwch Ni i'ch Helpu Chi

Mae sawl ffordd o gael y gofal cywir, yn y lle cywir, y tro cyntaf.

O fferyllwyr i unedau mân anafiadau a llinellau cymorth iechyd meddwl i ymgyngoriadau ar-lein, mae llawer o ffyrdd o gael mynediad i’r GIG yng Nghymru.

Felly mae’n haws cael gofal, cymorth a chyngor ar gyfer cyflyrau newydd neu gyflyrau sydd gennych yn barod, hyn yn oed heb adael eich cartref neu’ch gweithle.

Ydych chi wedi cael gwiriad llygaid yn ddiweddar?

Image
optometry-image

Gall eich optometrydd lleol drin ystod o broblemau llygaid a helpu i ganfod ac atal cyflyrau llygaid difrifol.

Dewch o hyd i'ch optometrydd lleol i wneud apwyntiad.

Cymorth gan y GIG

Dod o hyd i’ch gwasanaethau GIG lleol
Dod o hyd i’ch gwasanaethau GIG lleol
Dewch o hyd i wasanaethau iechyd sy’n agos atoch chi, megis: deintyddion, fferyllwyr, optometryddion, meddygon a gwasanaethau ysbyty.
Gwirydd symptomau ar-lein
Gwirydd symptomau ar-lein
Ddim yn siŵr pa wasanaeth i’w ddefnyddio? Defnyddiwch y gwirydd symptomau ar-lein i’ch cyfeirio at y lle cywir.
Eich bwrdd iechyd lleol
Eich bwrdd iechyd lleol
Cysylltwch â’ch bwrdd iechyd lleol sy’n cynnal y gwasanaethau GIG yn eich ardal.

Hunanofal

Y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin
Y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin
Gallwch gael ymgynghoriad a thriniaeth am ddim ar gyfer 27 o gyflyrau cyffredin mewn fferyllfa leol.
Dewch o hyd i’ch fferyllfa leol
Dewch o hyd i’ch fferyllfa leol
Gallwch gael cyngor am ddim gan eich fferyllydd ar feddyginiaeth, brechu, rhoi’r gorau i ysmygu a materion eraill – yn aml heb apwyntiad.
Hanfodion cyfarpar cymorth cyntaf
Hanfodion cyfarpar cymorth cyntaf
Darganfyddwch sut y gall pecyn cymorth cyntaf sydd â stoc dda gartref eich helpu i drin mân friwiau, cnociau a chrafiadau.

Cadw’n iach wrth aros am driniaeth

Pwysau Iach Cymru
Pwysau Iach Cymru
Ymunwch â chymuned sy’n rhannu ryseitiau iach, awgrymiadau a chyngor ar reoli’ch pwysau a’ch iechyd.
Byw a theimlo’n dda
Byw a theimlo’n dda
Gallwch gael cyngor, awgrymiadau a dulliau ar gyfer cadw’n heini ac yn iach wrth ichi aros am driniaeth.
Chwaraeon Cymru
Chwaraeon Cymru
Darganfyddwch fwy am gymryd rhan mewn chwaraeon ar unrhyw lefel o allu.

Gofalu am eich iechyd meddwl

CALL: llinell gyngor iechyd meddwl ar gyfer Cymru
CALL: llinell gyngor iechyd meddwl ar gyfer Cymru
Gallwch gael cymorth gan linell wrando gyfrinachol a chymorth emosiynol sydd ar agor 24 awr y dydd, bob dydd.
SilverCloud
SilverCloud
Gallwch gymryd cwrs Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) am ddim ar-lein i helpu gyda gorbryder ac iselder.
Cymorth iechyd meddwl arall
Cymorth iechyd meddwl arall
Gallwch gael cymorth ar gyfer eich lles meddyliol. Mae’r adnoddau yn ddiogel, am ddim, ac nid oes angen atgyfeiriad.