Neidio i'r prif gynnwy

Chi sy’n dechrau’r daith at fod yn iach

Mae sawl ffordd o gael y gofal cywir, yn y lle cywir, y tro cyntaf.

O fferyllwyr i optometryddion i unedau mân anafiadau ac o linellau cymorth iechyd meddwl i ymgyngoriadau ar-lein, mae sawl ffordd o gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd yng Nghymru.

Felly mae'n haws cael gofal, cymorth a chyngor ar gyfer cyflyrau newydd neu gyflyrau sydd gennych yn barod, yn aml heb hyd yn oed adael eich cartref neu'ch gweithle.

Hunanofal: 5 awgrym da

Dod o hyd i'r help sydd ei angen arnoch

Dod o hyd i wasanaethau gofal iechyd lleol
Dod o hyd i wasanaethau gofal iechyd lleol
Dewch o hyd i wasanaethau iechyd sy'n agos atoch chi fel deintyddion, fferyllwyr, optometryddion, meddygon a gwasanaethau ysbyty.
Gwirio eich symptomau ar GIG 111 Cymru
Gwirio eich symptomau ar GIG 111 Cymru
Ddim yn siŵr pa wasanaeth i'w ddefnyddio? Defnyddiwch y gwirydd symptomau ar-lein i'ch cyfeirio at y lle cywir.
Dod o hyd i'ch fferyllfa leol
Dod o hyd i'ch fferyllfa leol
Gallwch gael cyngor am ddim gan eich fferyllydd ar faterion fel meddyginiaeth, brechu a rhoi'r gorau i ysmygu – yn aml heb apwyntiad.
Y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin
Y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin
Gallwch gael ymgynghoriad a thriniaeth am ddim ar gyfer 27 o gyflyrau cyffredin mewn fferyllfa leol.
Eich bwrdd iechyd lleol
Eich bwrdd iechyd lleol
Cysylltwch â’ch bwrdd iechyd lleol sy’n cynnal y gwasanaethau GIG yn eich ardal.
Hanfodion cyfarpar cymorth cyntaf
Hanfodion cyfarpar cymorth cyntaf
Darganfyddwch sut y gall pecyn cymorth cyntaf sydd â stoc dda gartref eich helpu i drin mân friwiau, cnociau a chrafiadau.

Gofalu am eich llesiant corfforol

Pwysau Iach, Byw'n Iach
Pwysau Iach, Byw'n Iach
Gallwch gael cyngor am ddim gan y GIG wedi'i deilwra i'ch anghenion ar sut i gyrraedd a chynnal pwysau iach.
Ymarfer corff
Ymarfer corff
Dysgwch am yr ystod eang o fuddion iechyd sy'n gysylltiedig ag ymarfer corff, yn enwedig os ydych chi'n aros am driniaeth.
Rhoi'r gorau i ysmygu
Rhoi'r gorau i ysmygu
Cefnogaeth am ddim gan y GIG i bobl sy'n awyddus i roi'r gorau i ysmygu am byth.

Gofalu am eich iechyd meddwl

Ffoniwch GIG 111 a phwyso 2 am gymorth iechyd meddwl brys
Ar gael i bawb, 24 awr y dydd, bob dydd ar draws Cymru gyfan.
CALL: llinell gyngor iechyd meddwl ar gyfer Cymru
CALL: llinell gyngor iechyd meddwl ar gyfer Cymru
Gallwch gael cymorth gan linell wrando gyfrinachol a chymorth emosiynol sydd ar agor 24 awr y dydd, bob dydd.
SilverCloud
SilverCloud
Gallwch gymryd cwrs Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) am ddim ar-lein i helpu gyda gorbryder ac iselder.