Neidio i'r prif gynnwy

Ar y dudalen hon

Asesiad: Rhagfyr 2020

  • Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) - Safonol (Dyfarniad Rhagfyr 2019 wedi’i ddiwygio)

Mae Hendre wedi cyflawni ymgymeriad gwirfoddol ac wedi darparu sicrwydd digonol ynghylch y gwelliannau angenrheidiol i fynd i'r afael â’r pryderon a godwyd gan y rheoleiddiwr.

  • Hyfywedd Ariannol - Safonol (Dyfarniad Rhagfyr 2019 wedi’i gadarnhau)

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim I gael rhagor o wybodaeth