Neidio i'r prif gynnwy

Mae Dechrau’n Deg yn helpu teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed mewn rhannau difreintiedig o Gymru.

Mae’r cymorth yn cynnwys:

  • gofal plant rhan-amser i blant 2 i 3 oed
  • gwell gwasanaeth gan Ymwelwyr Iechyd
  • rhaglenni magu plant
  • cymorth i blant i ddysgu siarad a chyfathrebu

Cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i gael gwybod a ydych yn byw mewn ardal Dechrau’n Deg a pha gymorth a allai fod ar gael.

Darganfod mwy am Rhaglen Dechrau'n Deg.