Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad sy'n dangos gwybodaeth yn ôl dosbarth y ffordd ar gyfer Ebrill 2020 i Fawrth 2021.

Mae data ar gyfer 2019-20 hefyd wedi'i ryddhau ar StatsCymru.

Mae'r datganiad hwn yn llai na'n cyhoeddiad arferol gan na chynhaliwyd rhai arolygon oedd yn bwydo’r adroddiad (e.e. arolwg cyflwr ffyrdd awdurdodau lleol gan Data Cymru, arolwg SCANNER) o ganlyniad i'r pandemig.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.