Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiadau yn ymwneud â COVID-19 mewn cartrefi gofal oedolion yn ystod pandemig y coronafeirws ay gyfer 1 Mawrth 2020 i 27 Gorffennaf 2022.

Mae'r adroddiad yn darparu cyfrifiadau dros dro o’r nifer o gartrefi gofal i oedolion sydd wedi rhoi gwybod am un neu fwy o achosion COVID-19 a gadarnhawyd a chyfrifiadau dros dro o farwolaethau mewn cartrefi gofal. Mae hyn yn seiliedig ar hysbysiadau gan ddarparwyr cartrefi gofal i Arolygiaeth Gofal Cymru.

Hysbysiad terfynu

Yn unol ag egwyddorion pontio o bandemig i endemig, mae diweddariadau rheolaidd o’r allbwn hwn wedi dod i ben ar 2ail Awst 2022. O ganlyniad, mae hwn yw'r diweddariad olaf. Bydd data hanesyddol yn parhau i aros ar y dudalen hon at ddibenion cyfeirio. Bydd ystadegau eraill sy'n gysylltiedig â COVID-19 yn parhau i gael eu diweddaru ar ein tudalen we Ystadegau ac ymchwil a’r dangosfwrdd gwyliadwriaeth COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Dewi Rees

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.