Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth am iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion sy’n byw yng Nghymru ar gyfer Mai 2020 i Fawrth 2021.

Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws (gyda chyfweliadau dros y ffôn yn disodli cyfweliadau wyneb yn wyneb a rhai newidiadau i’r cynnwys). Ni ddylid cymharu'r canlyniadau ar iechyd cyffredinol ac afiechyd â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru.

Prif bwyntiau

  • 76% o oedolion yn dweud bod eu hiechyd cyffredinol yn dda neu’n dda iawn (Mai 2020 i Fawrth 2021)
  • 46% o oedolion yn dweud bod ganddynt afiechyd hirdymor (Hydref 2020 i Fawrth 2021)
  • 31% o oedolion yn dweud bod ganddynt afiechyd cyfyngus hirdymor (Hydref 2020 i Fawrth 2021)

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.