Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r rhagolygon yn rhoi syniad cyffredinol o sut y mae disgwyl i incwm ffermydd newid ond mae’n bosibl y bydd y ffigurau ychydig yn wahanol i hyn ar gyfer Ebrill 2017 i Mawrth 2018.

Mae’n rhaid i’r ffigurau hyn gael eu hystyried yng nghyd-destun tueddiadau tymor hwy o ran incymau ffermydd, yn enwedig ffermydd godro.

Prif bwyntiau

Rhagolygon am incwm cyfartolog busnesau fferm yng Nghrymu yn 2017-18, a newid ers 2016-17 (ar brisiau cyfredol)" alt="Ffermydd godro: Mae disgwyl cynnydd mawr yn ystod 2017-18. Fodd bynnag, mae disgwyl i’r incwm cyfartalog ar ffermydd godro aros yn is na’r lefelau a welwyd yn 2013-14 a 2014-15. Ffermydd godro: Mae disgwyl cynnydd mawr yn ystod 2017-18. Fodd bynnag, mae disgwyl i’r incwm cyfartalog ar ffermydd godro aros yn is na’r lefelau a welwyd yn 2013-14 a 2014-15. Ffermydd gwartheg a defaid (llawr gwlad): Er y rhagwelir y bydd cynnydd yn 2017-18, mae disgwyl i’r incwm cyfartalog aros yn is na’r lefelau a welwyd yn ystod 2008-09 i 2014-15. Yn dilyn dwy flynedd pan oedd y Cyfanswm Incwm o Ffermio yn arbennig o isel, mae rhagolygon 2017 yn debycach i’r ffigur a welwyd yn 2014. Ffynhonnel: Llywodraeth Cymru

Adroddiadau

Incwm ffermydd, Ebrill 2017 i Mawrth 2018 (rhagolygon) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Incwm ffermydd, Ebrill 2017 i Mawrth 2018 (rhagolygon) tablau ychwanegol , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 101 KB

ODS
Saesneg yn unig
101 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.