Neidio i'r prif gynnwy

Data am incwm busnes fferm, dadansoddiad ar yr amrywiad o gwmpas y cyfartaledd, a chyd-destun hirdymor ar gyfer Ebrill 2018 i Fawrth 2019.

Mae’r ffigurau hyn yn seiliedig ar ganlyniadau’r Arolwg Busnes Fferm yng Nghymru ar gyfer 2018-19.

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys:

  • ffeithlun
  • cydrannau incwm ac allbynnau (yn cynnwys cymhorthdal a dadansoddiad newydd am arallgyfeirio)
  • ffactorau yn effeithio incymau fferm
  • asedau, dyledion a gwerth net ffermydd
  • tablau ychwanegol gyda gwybodaeth fanwl am allbynnau a chostau methiannau, a tueddiadau mewn tri fesur wahanol o incwm ffermydd, ac asedau, dyledion a gwerth net y ffermydd

Incwm busnes fferm cyfartolog yng Nghrymu yn 2018-19, a newid ers 2017-18 (ar prisiau cyfredol)

Ffermydd godro: £46,000. I lawr 43%

Ffermydd godro

Mae incwm cyfartalog wedi amrywio’n fawr yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Ar ôl bod yn uchel yn ystod 2017-18, dychwelodd yr incwm i lefel gymedrol ond yn dal yn sylweddol uwch na'r cyfnod isel 2015-17.

Ffermydd gwartheg a defaid (Ardal Lai Ffafriol): £18,900. I lawr 30%Ffermydd gwartheg a defaid (Ardal Lai Ffafriol)

Mae'r incwm cyfartalog wedi gostwng i lefel a welwyd ddiwethaf yn 2013-14.

Ffermydd gwartheg a defaid (llawr gwlad): £17,100. I lawr 29% Ffermydd gwartheg a defaid (llawr gwlad)

Yn dilyn y cynnydd yn 2017-18, gostyngodd yr incwm cyfartalog i ychydig yn uwch na'r lefel yn 2015-16.

Diweddariadau yn ystod 2020

Bwriedir cyhoeddi rhagolygon o incwm ffermydd ar gyfer 2019-20 ym mis Ebrill 2020. Disgwylir i’r canlyniadau terfynol ar gyfer 2019-20 gael eu cyhoeddi ddiwedd 2020.

Adroddiadau

Incymau fferm, Ebrill 2018 i Fawrth 2019 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Incymau fferm, Ebrill 2018 i Fawrth 2019: ffeithlun , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 502 KB

PDF
502 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Incymau fferm, Ebrill 2018 i Fawrth 2019: tablau ychwanegol , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 83 KB

ODS
Saesneg yn unig
83 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.