Neidio i'r prif gynnwy

Rhagolwg o gyfartaledd incwm busnes fferm ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.

Mae’r rhagolwg yn rhoi mynegiant eang o sut mae incwm fferm yn disgwyl i newid  ers 2017-18 ac yn cael ei effieitho gan gradd o gwall. Hefyd, mae’r adroddiad yn cynnwys ffigyrau terfynol ar gyfer 2017 -19

Mae ffigyrau terfynol ar gyfer 2018-19 yn rhai dros dro sydd fod i gael ei chyhoeddi ym mis Rhagfyr 2019.

Mae’n rhaid i’r ffigurau hyn gael eu hystyried yng nghyd-destun tueddiadau tymor hwy o ran incymau ffermydd, yn enwedig ffermydd godro.

Prif bwyntiau

Rhagolygon am incwm busnes fferm cyfartolog yng Nghrymu yn 2018-19, a newid ers 2017-18 (a) Ffermydd godro (£64,500, gostwng o 25%): Mae disgwyl gostwyng mewn prisiau llaeth  yn ystod 2017-18 yn ogystal a gostwng llai mewn cynhyrchiad, gyda chanlyniad o ostwng mewn  incwm cyfartalog ar ffermydd godro. Ffermydd gwartheg a defaid (Ardal Lai Ffafriol) (£24,500, gostwng o 9%): Rhagwelir y bydd incwm cyfartalog yn is ond yn aros yn uwch na’r lefelau a welwyd mewn mwyafrif o flynyddoedd ers 2012-13. Ffermydd gwartheg a defaid (iseldir) (£17,000, gostwng o 29%): Rhagwelir y bydd gostwng mawr mewn incwm cyfartalog. Mae’r lefel hon yn ychydig yn uwch na’r pwynt isaf a welwyd yn 2015-16. (a) ar prisiau cyfredol Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Adroddiadau

Incwm ffermydd, Ebrill 2018 i Mawrth 2019 (rhagolygon) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 957 KB

PDF
Saesneg yn unig
957 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Incwm ffermydd, Ebrill 2018 i Mawrth 2019 (rhagolygon): tablau ychwanegol , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 106 KB

ODS
Saesneg yn unig
106 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 062 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.