Neidio i'r prif gynnwy

Data am incwm busnes fferm, dadansoddiad ar yr amrywiad o gwmpas y cyfartaledd, a chyd-destun hirdymor ar gyfer Ebrill 2020 i Fawrth 2021.

Mae’r ffigurau hyn yn seiliedig ar ganlyniadau’r Arolwg o Fusnesau Ffermio yng Nghymru ar gyfer 2020-21.

Mae’r adroddiad yn cynnwys tabl ychwanegol sy’n dangos y tueddiadau mewn tri mesur gwahanol o incwm ffermydd.

Amharodd pandemig coronafeirws COVID-19 yn ddifrifol ar y broses o gasglu data, ac arweiniodd hynny at gryn oedi wrth ddadansoddi a chyhoeddi’r canlyniadau. Penderfynwyd cyhoeddi'r canlyniadau allweddol cyn diwedd y flwyddyn ariannol gyfredol (mis Mawrth 2022), a bwriedir cyhoeddi rhagor o ddadansoddiadau manwl yn ddiweddarach yn y flwyddyn, yn ôl gofynion y defnyddwyr.

Incwm cyfartalog busnesau ffermio yng Nghrymu yn 2020-21, a’r newid ers 2019-20 (yn ôl prisiau cyfredol)

Ffermydd godro

Mae incwm cyfartalog wedi amrywio’n fawr yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf. Ar ôl bod yn uchel yn 2017-18, mae incwm wedi mynd yn ôl i lefel gymedrol o £60,200. Mae hwn yn gynnydd o 19% o gymharu â’r llynedd ac yn sylweddol uwch nag ar gyfer y cyfnod isel yn 2015-16 a 2016-17.

Ffermydd gwartheg a defaid (Ardaloedd Llai Ffafriol)

Ar ôl bod yn isel yn 2018-19, cynyddodd incwm cyfartalog am yr ail flwyddyn yn olynol ar gyfer 2020-21 (£29,900) a dyma'r uchaf ers 2011-12 ar ôl cynnydd o 32% o gymharu â’r llynedd.

Ffermydd gwartheg a defaid (llawr gwlad)

Ar ôl gostyngiad dros gyfnod o ddwy flynedd ers 2017-18, cynyddodd incwm cyfartalog 38% (£22,900) gan ddychwelyd i lefel debyg i 2016-17.

Diweddariadau yn ystod 2023

Disgwylir i’r canlyniadau terfynol ar gyfer 2021-22 gael eu cyhoeddi yn gynnar yn 2023.

Adroddiadau

Incymau fferm, Ebrill 2020 i Fawrth 2021 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Incymau fferm, Ebrill 2020 i Fawrth 2021 , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 61 KB

XLSX
Saesneg yn unig
61 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Katherine Green

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.