Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 16 Chwefror 2015.

Cyfnod ymgynghori:
8 Rhagfyr 2014 i 16 Chwefror 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae rheoliadau yn cael eu cynnig er mwyn mynd i'r afael â'r llwyth gwaith gweinyddol sy'n gysylltiedig â'r drefn o wneud cais am Ganiatâd Amddiffyn rhag Llifogydd ar gyfer prif afonydd Cymru a Lloegr.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Os dymunir gwneud gwaith penodol ar brif afonydd neu amddiffynfeydd môr neu gerllaw iddynt a phe gallai hynny effeithio ar y risg o lifogydd mae’n ofynnol cael caniatâd Asiantaeth yr Amgylchedd yn Lloegr a Chyfoeth Naturiol Cymru cyn gwneud hynny. Gelwir y math hwn o ganiatâd yn “ganiatâd amddiffyn rhag llifogydd”. 

Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar 10 Rhagfyr ac yn para 10 wythnos. Mae’n ceisio barn ar amrywiaeth o gynigion i integreiddio’r gwaith o amddiffyn rhag llifogydd i’r fframwaith Trwyddedu Amgylcheddol yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar DEFRA.GOV.UK