Neidio i'r prif gynnwy

Mae Awdurdod Cynllun Masnachu Allyriadau y DU (ETS) wedi cyhoeddi ymgynghoriad yn ymwneud ag integreiddio tynnu nwyon tŷ gwydr o fewn y cynllun.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
15 Awst 2024
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae’r ymgynghoriad yn gofyn cwestiynau ar sut y gellid integreiddio prosesau gwaredu nwyon tŷ gwydr wedi’u peiriannu, megis dal carbon aer yn uniongyrchol. Mae hefyd yn gofyn a allai symud o ansawdd uchel yn seiliedig ar natur fod yn addas ar gyfer y cynllun, ac a allai carbon sy’n cael ei storio drwy greu coetir newydd yn y DU gael ei integreiddio i ETS y DU. Mae pynciau eang yr ymgynghoriad yn cynnwys: 

  • egwyddorion ar gyfer dylunio polisi
  • opsiynau ar gyfer cap ETS y DU ochr yn ochr ag integreiddio 
  • cynllun lwfans ar gyfer GGRs 
  • opsiynau i reoli sefydlogrwydd 
  • llwybrau integreiddio a llinellau amser

Gwybodaeth ychwanegol

Nid yw'r ymgynghoriad hwn wedi'i gyfyngu i randdeiliaid penodol; mae croeso i unrhyw sefydliad neu unigolyn ymateb.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â chynigion ynghylch UK ETS, sy’n gweithredu ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae hwn yn ymgynghoriad ar y cyd, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, Llywodraeth yr Alban ac Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig Gogledd Iwerddon.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK