Neidio i'r prif gynnwy

Nod o’r ymchwil yw asesu profiad ac effaith MPA ar ddefnyddwyr gwasanaethau (yfwyr niweidiol, peryglus a dibynnol) a gwasanaethau ledled Cymru.

Mae’r adroddiad hwn, sy’n seiliedig ar ymchwil a gynhaliwyd ddwy flynedd ar ôl rhoi’r ddeddfwriaeth ar waith, yn darparu asesiad interim pwysig o brofiad ac effeithiau cynnar MPA ar yr yfwyr hynny sydd:

  • wedi’u targedu’n uniongyrchol gan y ddeddfwriaeth (h.y. yfwyr niweidiol a pheryglus)
  • y grŵp poblogaeth mwyaf agored i niwed y mae’r ddeddfwriaeth yn effeithio’n uniongyrchol arnynt, ond nad yn cael ei dargedu’n uniongyrchol (h.y. yfwyr sy’n gaeth ar incwm isel)

Casglodd yr ymchwil farn a safbwyntiau defnyddwyr gwasanaethau a darparwyr gwasanaethau gan ddefnyddio cyfuniad o gyfweliadau ansoddol a holiaduron arolwg ar-lein.

Adroddiadau

Asesu profiadau ac effaith isafbris alcohol ar ddefnyddwyr gwasanaethau a darparwyr gwasanaethau: canfyddiadau interim , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1019 KB

PDF
1019 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesu profiadau ac effaith isafbris alcohol ar ddefnyddwyr gwasanaethau a darparwyr gwasanaethau: atodiadau (tystiolaeth ategol) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesu profiadau ac effaith isafbris alcohol ar ddefnyddwyr gwasanaethau a darparwyr gwasanaethau: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 335 KB

PDF
335 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Janine Hale

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.