Neidio i'r prif gynnwy

Cafodd Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 ei rhoi ar waith ar 2 Mawrth 2020. 

Mae’r gyfraith hon yn berthnasol i bob busnes, sefydliad ac unigolyn y mae'n ofynnol iddynt ddal trwydded am alcohol.  

Bydd unrhyw fanwerthwr sy’n gwerthu neu'n cyflenwi alcohol am bris is na’r isafbris, neu’n awdurdodi hynny, yn torri’r gyfraith a gallent gael eu dirwyo.  

Rydym wedi llunio canllawiau llawn ar sut i gyfrifo, gweithredu a gorfodi'r gyfraith ar Isafbris uned am alcohol.

Mae posteri, taflenni ac ymylon silffoedd argraffadwy ar gael i fanwerthwyr eu lawrlwytho.

Beth yw'r isafbris uned?

Rydym wedi ymgynghori ar yr isafbris a ffefrir ar gyfer uned o alcohol, sef 50c, ac mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cytuno ar y pris yma. Cafodd ei gyflwyno ar 2 Mawrth 2020.

Sut i gyfrifo’r isafbris ar gyfer diod alcoholaidd

Mae'r Ddeddf yn cynnwys fformiwla y mae’n rhaid ei dilyn i gyfrifo'r isafbris perthnasol. Mae’r fformiwla yn cynnwys yr isafbris uned (MUP), sef 50c, canran cryfder yr alcohol, a’i gyfaint.
 
MUP (£0.5) x Cryfder (%) x Cyfaint (litrau) = yr isafbris y gellir ei werthu amdano.

Er engrhaifft, yr isafbris ar gyfer potel o fodca 70cl o gryfder ABV 40% fyddai:

  • 50c (MUP) x 40 (Cryfder) x 0.7 (Cyfaint): 0.5 X 40 X 0.7 = £14:00

Yr isafbris am y botel hon o fodca fyddai £14.00. 

Mae ap ar gyfer yr isafbris uned ar gael ar Apple App Store ac Android Play Store. Gellir dod o hyd iddo trwy chwilio am ‘MUP Wales Calculator’.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â: DeddfIaA.MUPAct@llyw.cymru