Neidio i'r prif gynnwy

Ar 20 Gorffennaf aeth Cafcass Cymru i lansiad yr Adroddiad Comisiynydd Cam-drin Domestig yn Nhŷ'r Cyffredin.

Sefydliad:
Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Awst 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ar 20 Gorffennaf aeth Cafcass Cymru i lansiad yr Adroddiad Comisiynydd Cam-drin Domestig yn Nhŷ'r Cyffredin. Cynhaliwyd y digwyddiad gan yr AS Kate Kniveton a chafodd ei chymeradwyo'n fawr gan y CB Lord Bellamy, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder.

Mae Cafcass Cymru yn croesawu canfyddiadau'r Adroddiad Comisiynydd Cam-drin Domestig, sy'n deillio o ganfyddiadau adroddiad ‘Y Panel Niwed’ y Weinyddiaeth Gyfiawnder a gyhoeddwyd fis Mehefin 2020. Ymgynghorwyd â Cafcass Cymru fel rhan o'r broses o gasglu tystiolaeth ar gyfer yr adroddiad a derbyn y canfyddiadau. Gall hynny ddim ond hyrwyddo'r gwaith o ddiogelu goroeswyr cam-drin sy'n oedolion ac yn blant ymhellach.

Mae Cafcass Cymru yn falch iawn o'r hyn mae wedi'i gyflawni o dan fodel Pathfinder, a dreialwyd yng Ngogledd Cymru drwy ganfyddiadau'r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae Cafcass Cymru yn falch bod adroddiad y Comisiynydd yn adlewyrchu gwaith gwych y mae Pathfinder yn ei fentro yng Nghymru ac yn Lloegr. Mae Cafcass Cymru yn cefnogi'r argymhellion o amgylch y cyllid parhaus ar gyfer mentrau Pathfinder a byddai'n croesawu'r cyfle i barhau i weithio drwy ddatrys problemau a defnyddio dull ymchwilio ar gyfer achosion cyfraith teulu.

Mae Cafcass Cymru wedi ymrwymo i roi anghenion diogelu plant ac oedolion sy'n agored i niwed wrth wraidd ei arferion. Fel sefydliad rydym yn awyddus i wrando, i ddysgu, i ddatblygu ac i wella, a byddwn yn parhau i wneud hynny, yn dilyn cefnogaeth gan ganfyddiadau'r adroddiad hwn.