Neidio i'r prif gynnwy

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths wedi cadarnhau bod Kevin Roberts wedi’i ailbenodi yn Gadeirydd Hybu Cig Cymru, gan ymestyn ei dymor am ddeuddeg mis arall.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Rhagfyr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Mae Kevin Roberts wedi bod yn Gadeirydd Hybu Cig Cymru, y sefydliad wedi'i arwain gan y diwydiant sy’n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig oen, cig eidion a phorc o Gymru ers gwanwyn 2017. 

Wrth gyhoeddi’r newyddion am Kevin, dywedodd y Gweinidog:

Rwy'n falch i gadarnhau bod Kevin Roberts wedi derbyn fy nghynnig i barhau'n Gadeirydd Hybu Cig Cymru am ddeuddeg mis arall. Mae Kevin wedi bod yn Gadeirydd effeithiol iawn yn ystod cyfnod o ansicrwydd a newid heb ei debyg. Bydd y newyddion hwn yn rhoi parhad sydd i'w groesawu'n fawr gan dalwyr yr ardoll, ffermwyr a diwydiant amaethyddiaeth Cymru. Rwy'n edrych ymlaen at barhau i gydweithio'n agos gyda Kevin a gweddill tîm Hybu Cig Cymru wrth i ni wynebu'r heriau sydd o'n blaenau.

Dywedodd Kevin Roberts:

Rwy'n edrych ymlaen at barhau â gwaith hanfodol Hybu Cig Cymru mewn cyfnod o ansicrwydd mawr ar gyfer ffermwyr a phroseswyr Cymru, drwy ansefydlogrwydd Brexit i'r hyn rwy'n hyderus sy'n ddyfodol cryf. 

Mae'r blaenoriaethau allweddol yn ystod y flwyddyn nesaf yn cynnwys ein menter newydd i hyrwyddo neges gadarnhaol cig coch Cymru o ran cynaliadwyedd amgylcheddol, adeiladu'r fasnach allforio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, a chyflawni’r Rhaglen Datblygu Cig Coch wedi'i hariannu gan yr UE a Llywodraeth Cymru.

Gwnaeth y Gweinidog hefyd gyhoeddi bod proses recriwtio yn cael ei lansio i ddod o hyd i bedwar aelod newydd o Fwrdd Hybu Cig Cymru:

"Mae Bwrdd Hybu Cig Cymru yn cyflawni rôl hanfodol o ran cefnogi'r Cadeirydd a gosod y cyfeiriad ar gyfer diwydiant cig coch Cymru yn y dyfodol. Rwy'n annog unrhyw un sy'n teimlo bod ganddynt y sgiliau a'r profiad angenrheidiol i ystyried cyflwyno cais."

Bydd yr hysbyseb yn ymddangos ar system Penodi ar-lein Llywodraeth Cymru tan 5 Ionawr 2020.