Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 15 Tachwedd 2022.

Cyfnod ymgynghori:
23 Awst 2022 i 15 Tachwedd 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o'r ymatebion bellach ar gael ar GOV.UK

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem gael eich barn am ddefnyddio cynhyrchion bwyd anifeiliaid i leihau allyriadau methan o dda byw. 

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Llywodraeth y DU eisiau deall eich barn am ddefnyddio cynhyrchion bwyd anifeiliaid sy’n gallu lleihau allyriadau methan o dda byw. Mae hyn mewn cytundeb gyda llywodraethau datganoledig Cymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban.

Bydd y cynigion drafft yn ystyried:

  • sut y gall ffermwyr a busnesau amaeth gynyddu'r defnydd a wneir o'r dechnoleg hon i gefnogi’r gwaith o gynhyrchu protein mwy cynaliadwy
  • cwestiynau ynghylch ymwybyddiaeth a chanfyddiad
  • rôl bresennol ychwanegion bwyd anifeiliaid o fewn ein systemau ffermio, a
  • rhwystrau posibl a fyddai'n atal y gwaith o gyflwyno cynhyrchion bwyd anifeiliaid sy'n atal methan

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar gov.uk