Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad edrych ar nodweddion y bobl sydd â lles meddyliol gwell neu waeth ar gyfer Ebrill 2022 i Mawrth 2023

Yn 2022-23, roedd yr Arolwg Cenedlaethol yn cynnwys cwestiynau i asesu llesiant meddyliol pobl. Roedd 14 o ddatganiadau y bwriadwyd iddynt fesur llesiant meddyliol a elwir yn raddfa Llesiant Meddyliol Warwick-Caeredin. Mae'r sgoriau yn amrywio o 14 i 70, gyda sgôr uwch yn awgrymu llesiant meddyliol gwell.

Cyswllt

Chloe Whiteley

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.