Neidio i'r prif gynnwy

Restr o'r dangosyddion a gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel sy'n ofynnol o dan adran 10 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, ochr yn ochr i’r mis mae disgwyl iddynt gael eu diweddaru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf: