Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am nifer y swyddi sydd wedi'u creu a'u colli. Mae'r canlyniadau wedi'u rhannu fesul diwydiant, a rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus.

Mae swyddi yn cael eu creu a’u colli drwy’r amser yn economi Cymru. Mae hyn yn digwydd wrth i rai busnesau ehangu ac wrth i rai eraill leihau. Mae’n digwydd wrth i fusnesau newydd gychwyn yng Nghymru, neu gyrraedd Cymru, am y tro cyntaf; tra bod eraill yn gadael yn sydyn neu’n diflannu dros amser. Y gwahaniaeth rhwng y prosesau hyn o greu swyddi a cholli swyddi, neu dro cyflogaeth, yw’r cynnydd (neu ostyngiad) net mewn cyflogaeth yn economi Cymru.

Mae’r erthygl hon yn darparu’r dystiolaeth ddiweddaraf am y newidiadau hyn mewn cyflogaeth yng Nghymru. Y nod yw darparu persbectif ar gyfer barnu unrhyw drafodaeth am swyddi a grëwyd a chollwyd yng Nghymru. Mae’n seiliedig ar ddadansoddiad manwl o ddarnau o’r Gofrestr Ryngadrannol Busnes (IDBR), a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Adroddiadau

Llif cyflogaeth crynswth (neu tro cyflogaeth) ar gyfer Cymru, 2011 i 2014 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 701 KB

PDF
Saesneg yn unig
701 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.