Neidio i'r prif gynnwy

Nifer a ddychwelwyd: 4,127

Cyfradd ymateb: 67%

Caiff ymgysylltiad y gweithwyr ei fesur gan brofiadau yn y gwaith, dan naw thema yn yr arolwg
  Sgôr thema  Gwahaniaeth o gymharu â'r arolwg blaenorol  Gwahaniaeth o gymharu â’r Arolwg Pobl Gwasanaeth Sifil 2021 
Mynegai ymgysylltiad  68% -2% 2%
Fy ngwaith 83% -1% 3%
Amcanion a diben sefydliadol 87% 0% 2%
Fy rheolwr llinell 76% 0% 2%
Fy nhîm 86% 0% 2%
Dysgu a datblygu 53% -1% -4%
Cynhwysiant a thriniaeth deg 85% -1% 3%
Adnoddau a llwyth gwaith  79% 0% 4%
Cyflog a buddion 60% -4% 21%
Arweinyddiaeth a rheoli newid 60% -2% 2%

Nodwch bod rhai o’r cymariaethau wedi’i gyfrifo gan ddefnyddio ffigyrau wedi’i dalgrynnu, felly mae’n bosib ceir amrywiad o hyd at 1 pwynt canrannol o’r gwahaniaeth pwynt canrannol iawn.