Neidio i'r prif gynnwy

Cynhelir yr Arolwg Pobl Gwasanaeth Sifil gyda thua 100 sefydliad ledled y DU, a’i nod yw i fesur ymgysylltiad gweithwyr a boddhâd staff rhwng Tachwedd 2022 a Medi 2023.

Mae’r arolwg yn holi barn staff am eu profiad o weithio yn Llywodraeth Cymru, sy’n ein helpu i ddeall beth y mae angen inni ei wneud i sicrhau bod y sefydliad yn lle gwych i weithio ynddo ac i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i bobl a chymunedau Cymru.

Cyhoeddir y canlyniadau llawn gan Swyddfa’r Cabinet yn GOV.UK.

Cyswllt

Angharad Reakes

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.