Neidio i'r prif gynnwy

Mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu hawlio £30 o LCA bob wythnos os:

  • ydych yn hŷn na'r oedran ysgol gorfodol
  • byddwch chi'n 16, 17 neu'n 18 oed ar 31 Awst neu cyn hynny
  • ydych fel arfer yn byw yng Nghymru
  • ydych yn astudio cwrs academaidd neu alwedigaethol llawnamser sy'n gymwys

ar gyllid myfyrwyr Cymru