Neidio i'r prif gynnwy

Rydym wedi gwella diogelwch a'r llif traffig ar gyffyrdd o gwmpas Casnewydd.

Statws:
Wedi ei gwblhau
Rhanbarth / Sir:
de-ddwyrain - cyngor dinas Casnewydd
Dyddiad dechrau:
gwanwyn 2015
Dyddiad gorffen:
2018
Cost:
£13.7m
Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Pam rydym yn ei wneud

Roeddem ni am leihau’r oedi ar yr M4 ac annog mwy o draffig i ddefnyddio'r ffordd ddosbarthu ddeheuol. Hefyd fe wnaethom ni’r cylchfannau'n haws i'w defnyddio.

Y Cynllun

Cylchfan Parc Tredegar

Fe wnaethom ychwanegu goleuadau traffig, ehangu'r gylchfan ddeheuol ac adeiladu llwybr drwy'r gylchfan.

Cylchfan Basaleg

Wnaethom ni wella capasiti traffig y gylchfan, ac ychwanegu goleuadau traffig.

Y ffordd dosbarthu ddeheuol a chylchfan Pont Ebwy

Fe adeiladwyd ffordd drwy'r gylchfan sydd yn cysylltu’r ffordd dosbarthu ddeheuol â'r A48.

Amserlen

Gwahoddiadi dendro: haf 2014
Dyfarnu contract: gaeaf 2015
Cymeradwyo cynllun cychwynnol: haf 2016
Cymeradwyo cynllun manwl: gaeaf 2016
Dechrau adeiladu: gwanwyn 2017
Cwblhau'r gwaith adeiladu: haf 2018
Diswedd cyfnod cywiro diffygion: gaeaf 2019

Cynnydd cyfredol

Trefniadau lôn newydd, signalau traffig ac adrannau newydd wedi'u hagor.
 
Gallwch chi ymgyfarwyddo â'r newidiadau rydym wedi'u gwneud gyda'r mapiau (rhestru o dan gyhoeddiadau).

Sut y cynhaliwyd yr ymgynghoriad

Wnaethom ni ymgynghori fel rhan o ymgynghoriadau Mesurau Gwella Coridor yr M4.

Cyhoeddiadau

Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau