Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am fynd i’r afael â phroblemau tagfeydd ar goridor yr M4 rhwng cyffyrdd 35 a 49.

Statws:
Wedi ei gynllunio
Rhanbarth / Sir:
De-ddwyrain
Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Ystyriodd yr adolygiad ffyrdd y prosiect hwn

Mae’r dudalen hon yn adlewyrchu ein rhaglen flaenorol ar gyfer buddsoddi mewn ffyrdd. Cafodd rhaglen newydd ei chyhoeddi yn y cynllun cyflawni trafnidiaeth.

Byddwn yn cyhoeddi tudalennau newydd ar y wefan er mwyn adlewyrchu’r rhaglen newydd

Pam rydym yn gwneud hyn?

Rydym am wella y profiad o deithio.

Sefyllfa ar hyn o bryd

Rydym wedi cwblhau adroddiad cam 1 WelTAG o achos amlinellol strategol ar gyfer cyffordd 35 i 49 yr M4

Camau nesaf

Gwelliannau tymor byr, canolig a hir wedi’u nodi. Bydd y rhain yn mynd ymlaen i Gam 2 astudiaeth WelTAG i edrych arnynt yn fanylach. 

Cyhoeddiadau

Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau