Neidio i'r prif gynnwy

Mae casineb yn brifo Cymru

Sut i roi gwybod am drosedd gasineb

Os ydych wedi dioddef trosedd gasineb yn eich erbyn, gallwch hysbysu’r Heddlu neu’r Ganolfan Cymorth Casineb Cymru (sy'n cael ei rhedeg gan Victim Support). Gallwch hefyd roi gwybod am y troseddau hyn os ydych yn gweld nhw’n digwydd i rywun arall.

Bydd yr Heddlu neu Victim Support yn gallu cynnig cymorth i chi ymdopi â’r hyn sydd wedi digwydd i chi a’ch helpu i benderfynu ar y camau nesaf. 

Yr Heddlu

Mewn argyfwng, ffoniwch 999

Os nad yw’n argyfwng, ffoniwch 101

Victim Support

Gallwch siarad â Victim Support yn lle’r Heddlu. Maen nhw’n cynnig cymorth, cyngor a chefnogaeth annibynnol a chyfrinachol i ddioddefwyr a thystion troseddau casineb yng Nghymru. 

Gallwch ffonio Victim Support yn rhad ac am ddim ac ar unrhyw adeg ar 0300 3031 982.

Ewch i’r wefan lle y gallwch roi gwybod am drosedd gasineb a chael rhagor o wybodaeth ynghylch y cymorth sydd ar gael.

Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Beth yw trosedd gasineb?

Trosedd gasineb yw unrhyw ymddygiad troseddol sy’n ymddangos fel petai wedi’i ysgogi gan elyniaeth neu ragfarn, neu sy’n cynnwys geiriau neu ymddygiad sy’n dangos gelyniaeth, yn seiliedig ar nodweddion ymddangosiadol person, er enghraifft, ei:

  • hil
  • crefydd
  • cyfeiriadedd rhywiol
  • hunaniaeth trawsryweddol
  • anableddau

Mae trosedd gasineb yn gallu cynnwys difrïo geiriol, brawychu, bygwth, aflonyddu, ymosod a bwlio, yn ogystal â difrodi eiddo. Gall yr unigolyn sy’n cyflawni’r drosedd fod yn ddieithr i chi, neu yn ffrind. 

Mae troseddau casineb yn gallu digwydd wyneb yn wyneb neu ar-lein.

Beth sy’n digwydd pan rwy’n rhoi gwybod am drosedd gasineb?

Mae’r Heddlu, Victim Support a’r asiantaethau cyfiawnder troseddol yn ystyried bod pob achos o drosedd gasineb yn ddifrifol iawn. Os ydych yn penderfynu rhoi gwybod am drosedd gasineb, bydd yr Heddlu yn cysylltu â chi ac yn ymchwilio i’r hyn sydd wedi digwydd. Cewch gynnig cymorth gan Victim Support i’ch helpu i ymdopi ag effaith y drosedd gasineb.

Os yw eich achos yn mynd i’r llys, mae’n bosib y gellir rhoi dedfrydau mwy llym i adlewyrchu pa mor ddifrifol yw'r mathau hyn o droseddau. 

Ni fydd pob achos yn gallu mynd i’r llys ond byddwch yn cael cynnig cymorth i ymdopi â’r hyn sydd wedi digwydd i chi doed a ddelo. 

Deunyddiau'r ymgyrch

Y deunyddiau hyrwyddo a ddefnyddir yn yr ymgyrch mae casineb yn brifo Cymru.

Ieithoedd gwahanol

Gellir gweld y wefan hon mewn iaith arall drwy ddefnyddio cyfieithu awtomatig Google Translate.