Neidio i'r prif gynnwy

Offeryn rhyngweithiol sy'n cynnwys data am dderbyniadau i ysbytai, achosion o ganser, cyfraddau marwoldeb a ffrwythlondeb.

Gellir mapio’r mwyafrif o’r data ar draws Cymru ar lefel ardal Allbwn Haen Ganol Ehangach MSOA (ardaloedd â phoblogaeth rhwng 5,000 a 11,000 o bobl) ac ar gyfer blynyddoedd unigol, ond mae peth data ond ar gael ar gyfer blynyddoedd cyfunol neu ar lefel daearyddol uwch oherwydd maint y rhifau. Hefyd, gall data nawr gael ei fapio i'r Byrddau Iechyd Lleol.

Adroddiadau

Cyswllt

Ymholiadau ynglŷn â Mapiau Iechyd Cymru neu’r data ynddynt

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Holl ymholiadau arall: Craig Thomas

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.