Neidio i'r prif gynnwy

Data ar fasnach nwyddau Cymreig i lefydd tu hwnt i’r DU rhwng Ebrill 2023 hyd Mawrth 2024.

Amcangyfrifon dros dro yw'r data yn yr adroddiad hwn ar gyfer Ebrill 2023 i Mawrth 2024, gyda diwygiadau i'r data yn ôl hyd Ch1 2023. Cânt y data eu diwygio fel mater o drefn dros y 18 mis nesaf i gyfrif am ffurflenni hwyr.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Cerys Ponting

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.