Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am gysylltiadau rhynglywodraethol Llywodraeth Cymru yn y DU.

Cyhoeddwyd gyntaf:
3 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Fframwiethau Cyffredin y DU

Mae fframweithiau'n sicrhau bod dull gweithredu cyffredin yn cael ei fabwysiadu lle mae pwerau wedi dychwelyd o'r UE sy'n cyd-fynd â meysydd polisi o gymhwysedd datganoledig.

Fframwiethau Cyffredin y DU ar GOV.UK

Yr adolygiad o gysylltiadau rhynglywodraethol

Mae’r ddogfen hon yn nodi casgliadau’r adolygiad a gynhaliwyd ar y cyd gan lywodraeth y DU a’r llywodraethau datganoledig.

Yr adolygiad o gysylltiadau rhynglywodraethol

Concordatau

Mae concordatau yn nodi’r egwyddorion sy’n sail i berthynas ddwyochrog.

Concordatau

Cyd-bwyllgor y Gweinidogion

Fforwm rhwng Llywodraeth y DU a’r llywodraethau datganoledig oedd Cyd-bwyllgor y Gweinidogion ond mae’r strwythurau y cytunwyd arnynt yn yr Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol wedi’i ddisodli.

Cyd-bwyllgor y Gweinidogion

Cyngor Penaethiaid y Llywodraethau

Fforwm haen uchaf gyda phenaethiaid y llywodraethau datganoledig, wedi’i gadeirio gan Brif Weinidog y DU.

Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

Mae’r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig yn gweithio i hybu cysylltiadau sy’n fuddiol i’r naill ochr a’r llall ymhlith pobl Ynysoedd Prydain.

Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

Darparu gwybodaeth rynglywodraethol i Senedd Cymru

Yn diffinio’r wybodaeth am gysylltiadau rhynglywodraethol y byddwn yn ei darparu i’r Senedd. Mae’n cynnwys ein gwaith gyda strwythurau ffurfiol, fel Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol er enghraifft.

Darparu gwybodaeth rynglywodraethol i Senedd Cymru

Diwygio ein Hundeb

Mae ‘Diwygio ein Hundeb: cydlywodraethu yn y DU’ yn nodi ein barn am y newidiadau sydd eu hangen i sicrhau bod gan yr Undeb ddyfodol cynaliadwy.

Diwygio ein Hundeb: cydlywodraethu yn y DU