Neidio i'r prif gynnwy

Chyrchfannau dysgwyr ar gyfer sefydliadau addysg bellach a chweched dosbarth ysgolion ay gyfer Awst 2020 i Orffennaf 2021.

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar gyrchfannau dysgwyr ôl-16 (hynny yw, yr hyn y mae dysgwyr yn ei wneud ar ôl iddynt gwblhau eu rhaglen ddysgu), gan gynnwys y dysgwyr hynny sy'n ymgymryd â dysgu seiliedig ar waith.

Mae'n rhan o gyfres o dri mesur perfformiad cyson a ddatblygwyd ar gyfer addysg ôl-16. Mae adroddiad ar wahân yn rhoi gwybodaeth am gyflawniad dysgwyr. Ystadegau swyddogol dan ddatblygiad yw’r rhain ac fe fyddwn yn ymgynghori ymhellach gyda darparwyr dysgu ynghylch y fethodoleg.

Mae'r datganiad hwn yn darparu ystadegau ddysgwyr yn 2020/21 a'u cyrchfannau’r flwyddyn ganlynol, felly, mae'n cwmpasu cyfnod o'r pandemig coronafeirws ac yn dangos yr effaith bosibl ar y dysgwyr hyn.

Ffigur 1: Cyrchfannau dysgwyr ôl-16, 2014/15 i 2020/21

Image

Disgrifiad o Ffigur 1: Mae'r siart llinell hon yn dangos cynnydd bach o ran cyrchfan barhaus ers 2014/15, gan gyrraedd 86% yn 2020/21. Mae gan fwy o ddysgwyr gyrchfan gyflogaeth barhaus na chyrchfan ddysgu barhaus ym mhob blwyddyn. Roedd gostyngiad mewn cyflogaeth barhaus a chynnydd mewn dysgu parhaus yn 2019/20. Arhosodd y gyfradd dysgu parhaus yn sefydlog yn 2020/21 (sef 49%) a dychwelodd cyflogaeth barhaus i gyfraddau cyn 2019/20 (sef 62%).

Ffynhonnell: Astudiaeth Hydredol Canlyniadau Addysg

(r) Mae ffigurau a gyhoeddwyd yn flaenorol wedi'u diwygio gyda'r data diweddaraf, gweler yr adran am wybodaeth ansawdd am fanylion

Prif bwyntiau

O’r 110,895 o ddysgwyr a gwblhaodd raglen ddysgu yn 2020/21:

  • Roedd gan 86% gyrchfan barhaus yn 2021/22 i naill ai cyflogaeth neu ddysgu, sydd 1 pwynt canran yn uwch na dysgwyr 2019/20.
  • Roedd 62% mewn cyflogaeth barhaus, sydd 6 pwynt canran yn uwch na dysgwyr 2019/20 ac roedd 49% yn dysgu’n barhaus, sydd yr un fath â llynedd.

Mae'n bosibl bod y gostyngiad mewn cyflogaeth barhaus yn 2019/20 wedi digwydd oherwydd yr amhariad a achoswyd gan bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Mae cyfraddau cyrchfan barhaus, cyflogaeth barhaus a dysgu parhaus ar gyfer dysgwyr 2020/21 gyda’r uchaf yn ystod 7 mlynedd y dadansoddiad hwn.

Mae'r gyfradd cyrchfan barhaus wedi cynyddu'n raddol o 83% yn 2014/15 i 86% yn 2021/22.

Mae’r gyfradd cyrchfannau cyflogaeth parhaus wedi amrywio o 56% yn 2019/20 i 62% yn 2017/18, 2018/19 a 2020/21.

Mae’r gyfradd dysgu’n barhaus wedi amrywio o 44% yn 2014/15 i 49% yn 2016/17, 2019/20 a 2020/21.

Adroddiadau

Mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16 (cyrchfannau dysgwyr): Awst 2020 i Orffennaf 2021 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16 (cyrchfannau dysgwyr): Awst 2020 i Orffennaf 2021 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 30 KB

ODS
Saesneg yn unig
30 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Rebecca Armstrong

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.