Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 12 Medi 2019.

Cyfnod ymgynghori:
18 Gorffennaf 2019 i 12 Medi 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael ar Gov.uk

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem glywed eich barn am fesurau rheoli ar gyfer 14 rhywogaeth oresgynnol estron sydd wedi lledaenu'r helaeth.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Daeth Rheoliad Rhywogaethau Goresgynnol Estron yr UE i rym yn 2015.  

Ar gyfer rhywogaethau sydd wedi lledaenu'n helaeth, mae'r rheoliad yn gwneud mesurau rheoli effeithiol yn ofynnol er mwyn lleihau'r effaith ar:  

  • fioamrywiaeth
  • gwasanaethau ecosystem cysylltiedig
  • iechyd pobl neu'r economi

Rydym yn ymgynghori ar y cyd â Llywodraeth y DU ar fesurau rheoli arfaethedig â'r nod: 

  • waredu
  • rheoli poblogaethau
  • atal rhag lledaenu

Mae'r ymgynghoriad yn cael ei gynnal Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA).

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK